ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Το Κυπριακό ήταν και παραμένει πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Πρόβλημα καταπάτησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών του κυπριακού λαού. Πρόβλημα κραγαυλέας παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου, του Κοινοτικού Κεκτημένου και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Με την παράνομη εισβολή της στην Κύπρο, η Τουρκία άρχισε να υλοποιεί ένα σχέδιο εθνοκάθαρσης για να αλλοιώσει τα γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα και να εξυπηρετήσει τον στόχο της για πλήρη διχοτόμηση του νησιού.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Η ευθύνη για διαιώνιση του Κυπριακού δεν ανήκει στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Ακέραια η ευθύνη για τη μη επίλυση του προβλήματος ανήκει στο κατοχικό καθεστώς και στην Άγκυρα που με την αδιαλλαξία τους έχουν τορπιλίσει όλες τις προσπάθειες επίλυσης που υπήρξαν μέχρι σήμερα.
Μέχρι σήμερα ποτέ δεν έχει προταθεί μία λύση που να ακυρώνει τα κατοχικά δεδομένα, να ανατρέπει τη διαίρεση και να επιτρέπε�� στους Κύπριους πολίτες να συμβιώνουν χωρίς φυλετικούς και ρατσιστικούς διαχωρισμούς.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

H Κυπριακή Δημοκρατία είναι η μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη κρατική οντότητα στην Κύπρο. Από το 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία στο σύνολο της γεωγραφικής της επικράτειας είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σήμερα το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς η πάγια θέση της Άγκυρας είναι η παρθενογένεση ενός νέου συνεταιριστικού μορφώματος που θα αποτελείται από δύο εθνικά ομοιογενή κρατίδια ισότιμου καθεστώτος τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με μια χαλαρή σχέση.

Το δημοκρατικό, λειτουργικό, εύπορο και σύγχρονο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί να αποτελέσει το σταθερό θεμέλιο για την οικοδόμηση μιας ελεύθερης πατρίδας που θα εδραιώνει το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, τις αρχές και τις αξίες που αποτελούν θεμελίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εγγυάται την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΩΝ Τ/Κ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ

Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς τα λάθη και τις παραλήψεις στη διαχείριση του Κυπριακού προβλήματος που έγιναν διαχρονικά από την πλευρά μας. Η διπλωματική μηχανή της Τουρκίας δεν χρειάζεται να καταβάλει καμιά προσπάθεια για να αντιμετωπίσει την πλευρά μας, γιατί η δική μας ανεπάρκεια και αφέλεια  δημιουργεί τις προϋποθέσεις εφαρμογής των Σχεδίων της Άγκυρας.

Όσο κι αν φαίνεται υπερβολικό στην πραγματικότητα με βάση τα γεγονότα, η Τουρκία σχεδιάζει και εμείς υλοποιούμε τους σχεδιασμούς της με μια μικρή χρονική καθυστέρηση. Ουσιαστικά διανύσαμε 37 χρόνια με άκαρπες συνομιλίες και ανεφάρμοστες συμφωνίες.

ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

Η ιστορική απόφαση του 76% των Ελληνοκυπρίων που απέρριψε το ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ, δεν μπορεί να μεταφραστεί σε άρνηση για λύση ή παραίτηση από την ελπίδα και την προσδοκία για μια πραγματική ασφαλή διευθέτηση.
Αντίθετα ο κυπριακός λαός με το ΟΧΙ έδωσε σαφέστατη εντολή διεκδίκησης λύσης, η οποία θα εδράζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Το ζητούμενο συνεπώς στην παρούσα φάση είναι η χάραξη και υλοποίηση στρατηγικής για την πραγμάτωση της λαϊκής εντολής του δημοψηφίσματος.

Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΛΑΞΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συνολική διευθέτηση του Κυπριακού θα επέλθει μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και τη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία αυτή θα επέτρεπε στον λαό της Κύπρου, να ξεπεράσει το παρόν αδιέξοδο και να ανακαλύψει μέσα και μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε επανασύνδεση και συνεννόηση, ώστε να οικοδομηθεί μια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΥΣΗ που να εδράζεται σε αρχές και αξίες που θα έχουν όφελος για ολόκληρο τον κυπριακό λαό Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.
Τα μόνα νομικά όρια αυτής της διαδικασίας επίλυσης, θα πρέπει να είναι η αυστηρή συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, τις ευρωπαϊκές αρχές, το κοινοτικό κεκτημένο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλα Ευρωπαϊκά θεσμικά μέσα.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΜΑΣ

Ο Στρατηγικός Στόχος της πλευράς μας θα πρέπει να είναι, η δημιουργία συνθηκών για απομάκρυνση του κατοχικού στρατού και των εποίκων από την Κύπρο, στο πλαίσιο της καθολικής απελευθέρωσης και επανένωσης των κατεχόμενων εδαφών μας και η επίτευξη μιας δημοκρατικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης, που να ακυρώνει τα κατοχικά δεδομένα, να ανατρέπει τη διαίρεση, να κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα του κυπριακού λαού στο σύνολο του και να επιτρέπει στους Κύπριους πολίτες ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκεία, να συμβιώνουν χωρίς φυλετικούς και ρατσιστικούς διαχωρισμούς σε μια κοινή ευημερούσα ευρωπαϊκή πατρίδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

Η λύση που επιδιώκουμε πρέπει απαραίτητα:

 1. Να σέβεται τις αρχές της Δημοκρατίας, τα θεμελιώδη πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων.
 2. Να αντανακλά στη μορφή και στο περιεχόμενο της το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, το σύστημα δικαίου και τους μηχανισμούς ασφάλειας και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιτρέπει στους Κύπριους πολίτες να συμβιώνουν χωρίς φυλετικούς και ρατσιστικούς διαχωρισμούς.
 3. Να αποκαθιστά την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και ενότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να διασφαλίζει μια ενιαία και αδιαίρετη κυριαρχία και μια διεθνή προσωπικότητα στο κράτος καθώς και μια και μόνη ιθαγένεια στους Κύπριους πολίτες.
 4. Η βιώσιμη και λειτουργική λύση προϋποθέτει επανένωση του γεωγραφικού χώρου, χωρίς παρεμπόδιση της διακίνησης, της εγκατάστασης, της νομής περιουσίας. Προϋποθέτει ενοποίηση της κοινωνίας, χωρίς φυλετικούς διαχωρισμούς στις κρατικές, κοινωνικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. Προϋποθέτει ενοποίηση των θεσμών που είναι άξονες της κρατικής εξουσίας και ύπαρξη μιας και ενιαίας οικονομίας, μιας και μόνης ενοποιημένης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
 5. Η λύση να προκύψει μέσα από τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πλήρους μέλους της Ε.Ε.
 6. Η λύση να προνοεί την κατάργηση των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων. Οι αναγκαίες εγγυήσεις πρέπει να ζητηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της Κύπρου στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ είναι απαραίτητη ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να διαδραματίζει το ρόλο που της αναλογεί στο Περιφερειακό και Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
 7. Η λύση να προνοεί την πλήρη απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων και των εποίκων και να θέτει οριστικό τέρμα στο πρόβλημα του εποικισμού και στις συνέπειές του. Ο εποικισμός αποτελεί ενέργεια εθνικού ξεκαθαρίσματος και είναι έγκλημα πολέμου που παραβιάζει τη Συνθήκη της Γενεύης. Η αποκατάσταση της δημογραφικής και πολιτιστικής ισορροπίας είναι αναγκαία προϋπόθεση βιωσιμότητας της λύσης.
 8. Πριν από τη λύση να διενεργηθεί από αξιόπιστο διεθνή οργανισμό απογραφή πληθυσμού, ιδιοκτησίας και χρήσης γης στα κατεχόμενα και να επιδιωχθεί από τώρα μορατόριουμ στην εκμετάλλευση προσφυγικών περιουσιών και στην απόδοση της λεγόμενης ιθαγένειας του ψευδοκράτους.
 9. Η λύση να εξασφαλίζει την ασφαλή επιστροφή και εγκατάσταση όλων των προσφύγων στα σπίτια τους και την απόδοση των κατεχόμενων περιουσιών στους ιδιοκτήτες τους, εφαρμόζοντας έτσι την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση προσώπων, αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια της ένωσης. Κανένας Κύπριος πολίτης δεν πρέπει να στερηθεί το δικαίωμα να εργάζεται, να διεκδικεί κρατικές θέσεις, να δέχεται παιδεία στη γλώσσα του, να εξασκεί το θρήσκευμά του, σε όλο το έδαφος της Κυπριακής Επικράτειας.
 10. Η λύση πρέπει να είναι προϊόν συμφωνίας μεταξύ των δύο ηγετών και όχι αποτέλεσμα επιβολής εκ των έξω. Μόνο μια τέτοια συμφωνία μπορεί να παραπεμφθεί σε δημοψήφισμα. Αποκλείεται η όποια μορφή επιδιαιτησίας καθώς και η επιβολή χρονοδιαγραμμάτων.
 11. Η λύση να διασφαλίζει λειτουργικότητα στο κράτος και απρόσκοπτη συμμετοχή στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκλείονται οι μόνιμες παρεκκλίσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επιδιώκεται η θέσπιση λειτουργικών μηχανισμών για λήψη αποφάσεων, για επίλυση αδιεξόδων και για αποτελεσματική λειτουργία της κρατικής μηχανής με διασφάλιση της αξιοκρατίας, αυστηρή εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου και σεβασμό στη λαϊκή βούληση του συνόλου των πολιτών.
 12. Τελικός στόχος της λύσης παραμένει η καθολική απομάκρυνση των βρετανικών βάσεων. Η επανεξέταση του καθεστώτος των Βάσεων και των διευκολύνσεων που έχουν, θα πρέπει να έχει ως στόχο και αποτέλεσμα την πλήρη αποκατάσταση, εντός εύλογου χρόνου, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Κυπριακού κράτους και του Κυπριακού λαού επί του συνόλου της Κύπρου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την ηθική.

H ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΜΑΣ

Προκειμένου να πετύχουμε τον στρατηγικό μας στόχο πρέπει να την ακόλουθη στρατηγική:

 1. Να τεθεί ως ΣΤΟΧΟΣ η δημιουργία συνθηκών για απομάκρυνση του κατοχικού στρατού και των εποίκων από την Κύπρο, στο πλαίσιο της καθολικής απελευθέρωσης και επανένωσης των κατεχόμενων εδαφών μας και η επίτευξη μιας δημοκρατικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης, που να ακυρώνει τα κατοχικά δεδομένα, να ανατρέπει τη διαίρεση και να επιτρέπει στους Κύπριους πολίτες ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρησκεία, να συμβιώνουν χωρίς φυλετικούς και ρατσιστικούς διαχωρισμούς.
 2. Να συμφωνηθεί ομόφωνα ο ΣΤΟΧΟΣ, το ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΛΥΣΗ και η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ. Μέσα από κοινή αντίληψη και ερμηνεία από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
 3. Να εργαστούμε για να επανέλθει το κυπριακό στη σωστή του διάσταση ως πρόβλημα παράνομης εισβολής και απαράδεκτης συνεχιζόμενης κατοχής.
 4. Για να ενισχύσουμε την εικόνα ότι η Τουρκία είναι ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ στην Κύπρο να ζητήσουμε απευθείας διαπραγματεύσεις με την Άγκυ��α που είναι η κατοχική δύναμη, για συζήτηση όλων των πτυχών του Κυπριακού με στόχο την άρση της κατοχής.
 5. Να αναδείξουμε τις ευθύνες της Τουρκίας η οποία πρέπει να πάρει τη θέση του ενόχου για εισβολή και κατοχή και όχι τη θέση του ουδέτερου παρατηρητή. Ευθύνες που έχουν αναγνωριστεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).
 6. Να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα που δημιουργεί η συμμετοχή της Κύπρου στα όργανα και τους θεσμούς της ΕΕ. Να προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο να αποτελέσει υπόβαθρο προτάσεων, ιδεών και καλών εφαρμογών για τη λύση.
 7. Να αναδείξουμε την Τουρκική αδιαλλαξία και να ανατρέψουμε τις λανθασμένες εντυπώσεις στη διεθνή κοινότητα, που δημιούργησε η τεχνητή «πρόοδος στις συνομιλίες» ότι η Άγκυρα αποτελεί καταλύτη της λύσης.
 8. Να αναχαιτίσουμε την πολιτική αναβάθμισης του ψευδοκράτους και των λεγόμενων θεσμών του.
 9. Να αποσύρουμε τις μονομερείς μας παραχωρήσεις όπως η εκ περιτροπής Προεδρία, η παραμονή 50.000 εποίκων, η στάθμιση της ψήφου, η κατηγοριοποίηση των κατεχομένων περιουσιών μας.
 10. Να απαιτήσουμε να τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών όλες τις πτυχές του Κυπριακού για να πετύχουμε το έγκαιρο ξεκαθάρισμα όλων των ζητημάτων.
 11. Να απαιτήσουμε την εφαρμογής του Πρωτοκόλλου και του διαπραγματευτικού πλαισίου Τουρκίας – ΕΕ.
 12. Να χαράξουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική σε συνεργασία με την Ελλάδα για ανάπτυξη νέων συμμαχιών και συνεργασιών με χώρες “κλειδιά” κυρίως στα πλαίσια της ΕΕ χωρίς να παραγνωρίζεται η πολιτική και στρατηγική πραγματικότητα στη δική μας περιοχή.
 13. Να σχεδιάσουμε μια στρατηγική αναφορικά με τα κοινωνικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Τουρκοκυπρίων ως Ευρωπαίων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο μεσοπρόθεσμα μέχρι τη λύση και ιδιαίτερα μέσα στην οικονομική κρίση που διανύουμε, όσο και μετά την λύση.
 14. Η κυβέρνηση Χριστόφια οφείλει να ετοιμάσει εναλλακτικές προτάσεις τακτικής για υλοποίηση τους στον κατάλληλο κάθε φορά χρόνο.
 15. Να υποβάλουμε αίτηση για ένταξης στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη.
 16. Όλα τα παραπάνω βήματα θα μας οδηγήσουν σε μια δημοκρατική βιώσιμη λύση, που θα έχει ως εγγύηση τον δημοκρατικό της χαρακτήρα και τις αρχές στις οποίες είναι θεμελιωμένη η ΕΕ.  Μια λύση που θα ενώνει και δε θα διχοτομεί την Κύπρο. Θα επιτρέπει στους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους να ζουν μαζί υπό καθεστώς πλήρους ισονομίας.

 

 

 

 

 

 

View Posts by ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

Δημήτρης Συλλούρης - ΑΝΤ1 14/2/2016
O Μιχάλης Γιωργάλλας στον ΑΝΤ1 3/2/2016
νδρέας Χριστοφόρου για Εθνικό Συμβούλιο και κυπριακό
Ανδρέας Χριστοφόρου - FOCUS 4/2/2016
Δημήτρης Συλλούρης Σίγμα 3/2/2015
Αντρέας Τελεβαντος - Διαρροές Εθνικό Συμβούλιο
Δημήτρης Συλλούρης - ΡΙΚ1 27/1/2016 FOCUS
Δημήτρης Συλλούρης για τις εξελίξεις στο κυπριακό – Σίγμα 19/1/2016
Οι κομματικοί τακτικισμοί δεν πρέπει να ανάγονται σε Εθνικό ζήτημα
Δηλώσεις Δημήτρη Συλλούρη και Μάριου Δημητριάδη 11/1/2016
Εκδηλώσεις
Οργανώσεις
ΓΟΕΚ N.E.K