ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

Η ίδρυση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ αποτέλεσε μια Ιστορική αναγκαιότητα. Η Ιδρυτική του Διακήρυξη εγκρίθηκε σε πανηγυρικό ιδρυτικό συνέδριο στις 3 Ιουλίου 2005.

Από την ίδρυση του το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ απέδειξε ότι είναι κίνημα ανοικτής άμεσης δημοκρατίας, κίνημα υπέρβασης, αλλαγής, ανανέωσης, διαβούλευσης, διαλόγου, συναίνεσης και μεταρρύθμισης.

Οι πυλώνες της Ιδεολογίας του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ είναι οι παρακάτω:

1. ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Όραμά και δέσμευση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ είναι η επίτευξη Ευρωπαϊκής Λύσης στο Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Λύση είναι η λύση που θα οδηγήσει σε ένα Πολιτειακό Σύστημα που θα εδράζεται στις αρχές, τις αξίες, το σύστημα δικαίου και τους μηχανισμούς ασφάλειας και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Λύση θα εξασφαλίσει σε όλους τους κατοίκους της πατρίδας μας, τα δικαιώματα, τις ελευθερίες, την ευημερία και την ασφάλεια που απολαμβάνουν όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαική Λύση θα καταστήσει την Κύπρο υπόδειγμα Ελεύθερης, Ευημερούσας και Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας στα πρότυπα των κρατών μελών της Ένωσης.

2. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όραμά και δέσμευση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, είναι μια σύγχρονη ευημερούσα πατρίδα. Στόχος της πολιτικής του είναι η ποιοτική διακυβέρνηση, η μεταρρύθμιση της κοινωνίας και η επανίδρυση του κράτους ώστε να καταστεί ευέλικτο, λιγότερο δαπανηρό, επιτελικό και αποτελεσματικό στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών.

3. ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Όραμά και δέσμευση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, είναι η ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη, και συνοχή και η δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος. Στόχος της πολιτικής του η Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς όπου η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη θα στηρίζεται στη διαμόρφωση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού, στη διατήρηση του Κοινωνικού Προσώπου του Κράτους, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

4. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ – ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Όραμά και δέσμευση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, είναι μια ελεύθερη Κύπρος ενεργό μέλος μιας ισχυρής ΕΕ. Στόχος της πολιτικής του η Ευρώπη, να διασφαλίσει με τη δική μας συμμετοχή, την εσωτερική συνοχή και ασφάλεια μας, να ενισχύσει τη δημοκρατία μας και να μεταρρυθμίσει την κοινωνία μας. Η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων να συμβάλει στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τους Κύπριους πολίτες.

5. ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ – ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Όραμά και δέσμευση του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, είναι η ενεργοποίηση των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας μας, που έχουν απογοητευτεί από την παλαιοκομματική συμπεριφορά. Επίκεντρο της δράσης του ο ισχυρός συμμέτοχος πολίτης. Στόχος της πολιτικής του να γίνει η χοάνη ζύμωσης σύγχρονων ιδεών και καταλύτης σύγκλισης των δυνάμεων της κοινωνίας. Η ευθύνη του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ είναι τόση, όση η προσδοκία του κάθε Κύπριου συμπολίτη μας.

 

 

 

 

 

 

View Posts by ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

Δημήτρης Συλλούρης - ΑΝΤ1 14/2/2016
O Μιχάλης Γιωργάλλας στον ΑΝΤ1 3/2/2016
νδρέας Χριστοφόρου για Εθνικό Συμβούλιο και κυπριακό
Ανδρέας Χριστοφόρου - FOCUS 4/2/2016
Δημήτρης Συλλούρης Σίγμα 3/2/2015
Αντρέας Τελεβαντος - Διαρροές Εθνικό Συμβούλιο
Δημήτρης Συλλούρης - ΡΙΚ1 27/1/2016 FOCUS
Δημήτρης Συλλούρης για τις εξελίξεις στο κυπριακό – Σίγμα 19/1/2016
Οι κομματικοί τακτικισμοί δεν πρέπει να ανάγονται σε Εθνικό ζήτημα
Δηλώσεις Δημήτρη Συλλούρη και Μάριου Δημητριάδη 11/1/2016
Εκδηλώσεις
Οργανώσεις
ΓΟΕΚ N.E.K